کایو

پروژه

تهران- ساختمان آقای مهندس رئیسی

سلیمانیه عراق- ساختمان آقای جمال جنان

شیراز- مجتمع تجاری اداری هرمزگان

تهران-ساختمان آقای جواهریان

سعادت آباد- ساختمان آقای ناصری

شیراز شهر صدرا- ساختمان آقای آگاهی

مشهد- طرح توسعه بیمارستان رضوی

اهواز- ساختمان شهرداری منطقه 2

تهران-مسکونی سازمان هوا فضا

سلیمانیه عراق- کارخانه اسکار

کاشان- ساختمان اداری کارخانه گرانول

call
instagram
whatsapp
راه ارتباطی
02147627462
X
ساعت کاری فروشگاه 9 الی 20