کایو

مقایسه با سایر سیستم ها

مقایسه سقف یوبوت با اسکلت فلزی و سقف تیرچه کرمیت

درهر دو سیستم امکان اجرای دهانه های بلند وجود دارد البته در سیستم فلزی با سقف کرمیت در یک جهت امکان افزایش دهانه می باشد و عملا در جهت کرمیت ها نمیتوان طبق آیین نامه از 7.5 بیشتر اجرا کرد.در سیستم یوبوت بادهانه 12 متر نیاز به ضخامت دال حدود 34 سانتیمتر می باشد در صورتیکه در سیستم فلزی حداقل نیاز به تیری به ارتفاع 45 سانتیمتر می باشد.در بحث حریق طبیعتا سازه های بتنی ضد حریق می باشند و عملکرد بهتری نسبت به اسکلت فلزی دارند هر چند سازه های فلزی نیز با صرف هزینه  مازاد ضد حریق خواهند شد.که البته عمده این مواد ضد حریق وارداتی می باشند.در زمینه انتقال صوت عملکرد سازه های دال مجوف بدلیل وجود حفره های خالی داخل سقف نسبت به سیستم سقف کرمیت قابل قیاس نیستند و در بحث لرزش بدلیل وجود تیرچه های متعامد  در سیتم یوبوت کاملا این موضوع منتفی می باشد ولی در سیستم تیرچه کرمیت طبیعتا بدلیل ساختار تیرچه های طولی یکطرفه لرزش بیشتر می باشد.در بحث زمانبندی اجرا همانطور که میدانید  در نگاه بلند مدت در سازه های بتنی امکان اجرای عملیات سفت کاری در طبقات پایین به محض اجرای سه سقف از سازه وجود دارد ولی در سازه های فلزی با ارتفاع متوسط تا اتمام عملیات اجرای اسکلت و سقف ها , امکان شروع عملیات سفت کاری نمی باشد. هر چند به نظر طولانی بودن اجرای سقف های بتنی ممکن است این تصور را بوجود بیاورد که زمانبندی پروژه بیشتر از سیستم فلزی خواهد شد اما با جبران در بخش سفت کاری , نهایتا تا پایان مرحله اسکلت و سفت کاری زمان ها برابر می باشند.در زمینه تامین منابع مالی پروژه یادآور می شوم معمولا برای سازه های فلزی متوسط بایستی تمام آهن آلات پروژه خریداری تا ساخت اسکلت آغاز گردد ولی در سازه های بتنی این شارژ مالی با روند پیشرفت پروژه انجام میگیرد.

در ذیل جدول مقایسه قیمت تمام شده این دو سازه بر اساس قیمت های تابستان 99 آورده شده است.

مقایسه سقف یوبوت با سقف تیرچه بلوک

سقف یوبوت با دارا بودن دو لایه  دال در پایین و بالای سقف و همچنین ایجاد تیرچه های متعامد در فواصل 60 سانتیمتر عملا سازه ای فضایی شکل بوجود آورده که باعث کاهش ارتعاش سقف و سبک شدن دال می شود که امکان اجرای سقف تا 18 متر را بوجود می آورد و همچنین با توجه به سبک شدن دال بتنی ضخامت دال بطور مثال برای دهانه 10 متر 30 سانتی متر خواهد شد در صورتیکه برای همین دال در سیستم تیرچه بلوک نیازی به تیری به ارتفاع 60 سانتیمتر می باشد که باعث کاهش ارتفاع مفید داخلی سازه خواهد شد. همچنین یادآور می شوم طول تیرچه ها حداکثر 7.50 متر طبق آیین نامه بیشتر نخواهد بود.با عنایت به اینکه دو دال در پایین و بالای سقف تشکیل می شود و مابین این سقف از قطعات یوبوت استفاده خواهد شد عملا سیستم مانند شیشه دو جداره عمل کرده و انتقال صوت را به شدت کاهش میدهد.همچنین بدلیل مغروق شدن قطعات یوبوت در داخل بتن بطوریکه از قسمت فوقانی و تحتانی حداقل 5 سانتیمتر بتن روی این قطعات را می پوشاند , سازه کاملا ضد حریق خواهد شد.بدلیل کیفیت سطح زیر دال و صاف بودن این سطح, شاهد کاهش هزینه های نازک کاری خواهیم بود.در کل بایستی این نکته را یادآور شد که ساختمان هایی که محدودیت دهانه ندارند وما به التفاوت اندک هزینه تمام شده بر کیفیت سازه ارجح می باشد , این نوع سازه را توصیه نمی کنیم .

در ذیل جدول مقایسه قیمت تمام شده این دو نوع سازه بر اساس قیمت های تابستان 99 آورده شده است.

مقایسه سقف یوبوت با اسکلت و دال بتنی

>این دو نوع سیستم توانایی اجرای دهانه های بلند را دارند و تفاوت عمده این دو نوع سیستم در ضخامت دال و تیر ها می باشد در حالیکه عمده تیرهای سیستم یوبوت بصورت مخفی ( هم ضخامت دال) می باشند اما در سیستم تیر و دال تیر ها نمایان می باشند و ارتفاع تیر ها در سقف تیر ودال از سیستم یوبوت به مراتب بیشتر می باشد. این عامل یعنی آویز دار بودن تیرها باعث بروز مشکل در چند زمینه خواهد شد.

الف) به دلیل هم تراز نبودن تیر و دال،قیمت اجرای بیشتری دارند.

>ب) زمان اجرای پروژه را افزایش خواهد داد.

ج) اجرای سقف کاذب را گریز ناپذیر خواهد کرد.

د) هزینه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی را بدلیل عدم هم راستا نبودن زیر تیر و دال افزایش خواهد داد.

در بحث انتقال صوت بدلیل عدم وجود حفره های توخالی مانند سیستم یوبوت عملکرد مناسبی ندارد.هر دو این سیستم ها بدلیل بتنی بودن ضد حریق و مقاوم در برابر آتش سوزی هستند و به لحاظ لرزش تقریبا عملکرد همسانی دارند.

در ذیل جدول مقایسه قیمت تمام شده این دو سازه بر اساس قیمت های تابستان 99 آورده شده است.

مقایسه سقف یوبوت با سقف های پس تنیده

این دو نوع سیستم دارای شباهت های فراوانی می باشند بطوریکه هر دو توانایی ایجاد دهانه های بلند را دارند. همچنین ضخامت دال ها در هر دو سیستم در کمترین حالت و نزدیک به هم می باشد و در برخی موارد در پس تنیده ضخامت کمتر دال نیز امکان دارد.با توجه به اینکه هر دو سیستم جزء دال های دو طرفه می باشند ولی در سیستم یوبوت بدلیل وجود تیر چه های متعامد( عمود بر هم) و افزایش ممان اینرسی و صلبیت سقف , لرزش ها به شدت کاهش یافته در صورتیکه در سیستم پس تنیده عملکرد لرزش مانند دال های دو طرفه معمولی می باشد.در بحث انتقال صوت , سیستم یوبوت بدلیل دارا بودن دو لایه دال صلب در بالا و پایین سقف و حفره های تو خالی درونی مانند شیشه های دو جداره عمل کرده و کاملا انتقال را مهار میکند ولی در سیستم سقف پس تنیده بدلیل تو پر بودن دال عمل انتقال صوت براحتی صورت می گیرد.در زمینه حریق هر دو نوع سازه عملکرد مشابهی دارند هر چند در حریق هایی با دمای بالا تاثیر نیروی کشش درونی کابل کاهش می یابد  که باعث بروز مشکلاتی برای سازه خواهد شد. از بابت سطح زیر کار و کاهش هزینه ای نازک کاری هر دو سیستم مشابه هستند.نقطه ضعف سیستم پس تنیده ، اولا در بالا بودن هزینه تامین کابل و متعلقات می باشد و ثانیا برای کشش و کارگذاری کابل ها نیاز به نیروی متخصص و آموزش دیده و ابزار آلات گران قیمت می باشد. همچنین در زمان تخریب سازه بایستی کابل ها از حالت کشش خارج شوند که هم کار بسیار خطرناکی می باشد و هم نیاز به نیروی اموزش دیده می باشد. که تمام اینها هزینه بر خواهد بود.

در ذیل جدول مقایسه قیمت تمام شده این دو سازه بر اساس قیمت های تابستان 99 آورده شده است.

مقایسه سقف یوبوت با اسکلت فلزی و سقف عرشه فولادی

– درهر دو سیستم امکان اجرای دهانه های بلند وجود دارد البته در سیستم فلزی با سقف عرشه فولادی بدلیل محدودیت در اجرای دهانه در جهت تیرهای فرعی امکان اجرا تا دهانه 7 متر وجود دارد و در صورت افزایش دهانه در جهت تیر های فرعی ارتفاع این تیرها افزایش یافته و عملا وزن سازه افزایش می یابد که قیمت تمام شده سازه را افزایش خواهد داد. – در سیستم یوبوت بادهانه 10 متر نیاز به ضخامت دال حدود 34 سانتیمتر می باشد در صورتیکه در سیستم فلزی حداقل نیاز به تیری به ارتفاع 45 سانتیمتر می باشد. – در بحث حریق طبیعتا سازه های بتنی ضد حریق می باشند و عملکرد بهتری نسبت به اسکلت فلزی دارند هر چند سازه ای فلزی نیز با صرف هزینه مازاد ضد حریق خواهند شد.که البته عمده این مواد ضد حریق وارداتی می باشند که با عنایت به افزایش قیمت دلار در سالهای اخیر این مواد نیر بسیار گران شده اند . – در زمینه انتقال صوت عملکرد سازه ای دال مجوف بدلیل وجود حفره های خالی داخل سقف نسبت به سیستم سقف کرمیت قابل قیاس نیستند و در بحث لرزش بدلیل وجود تیرچه های متعامد در سیتم یوبوت کاملا این موضوع منتفی می باشد و لی در سیستم سقف عرشه فولادی طبیعتا بدلیل ساختار دال لرزش بیشتر می باشد. – در بحث زمانبندی اجرا همانطور که میدانید در نگاه بلند مدت در سازه های بتنی امکان اجرای عملیات سفت کاری در طبقات پایین به محض اجرای سه سقف از سازه وجود دارد ولی در سازه های فلزی با ارتفاع متوسط تا اتمام عملیات اجرای اسکلت و سقف ها , امکان شروع عملیات سفت کاری نمی باشد. هر چند به نظر طولانی بودن اجرای سقف های بتنی ممکن است این تصور را بوجود بیاورد که زمانبندی پروژه بیشتر از سیستم فلزی خواهد شد اما با جبران در بخش سفت کاری , نهایتا تا پایان مرحله اسکلت و سفت کاری زمان اجرا تفاوت چندانی نخواهند داشت. – در زمینه تامین منابع مالی پروژه یادآور شوم معمولا برای سازه های فلزی با ارتفاع متوسط بایستی تمام آهن آلات پروژه خریداری تا ساخت اسکلت آغاز گردد ولی در سازه های بتنی تامین مالی با روند پیشرفت پروژه انجام میگیرد و فشار مالی کمتری به کارفرمایان تحمیل می شود .

در ذیل جدول مقایسه قیمت تمام شده این دو سازه بر اساس قیمت های تابستان 99 آورده شده است.

call
instagram
whatsapp
راه ارتباطی
02147627462
X
ساعت کاری فروشگاه 9 الی 20