کایو

مزایای وافل

مزایای وافل

از مزایای سیستم وافل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- در قالب های وافل دو طرفه ایجاد دهانه های بزرگتر نسبت به سیستم دال بتنی
2- امکان استفاده از سقف وافل با سیستم های اسکلت بتنی و فلزی
3- دکوراتیو بودن زیر سقف در طبقات پارکینگ و لابی
4- میزان مصرف کمتر میلگرد نسبت به سیستم های مشابه
5- میزان مصرف بتن کمتر نسبت به سیستم های مشابه
البته تمام سیستم ها در کنار مزایا، معایبی نیز دارند که می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- اجرای سقف کاذب الزامی خواهد شد.
2- دستمزد اجرای بالاتر
3- انتقال صوت و حرارت
هر پروژه ای با توجه به مشخصات، کاربری، الزامات، منطقه اجرا، توان مالی کارفرما و … دلایل خاص آن پروژه یکی از انواع سازه ها را انتخاب خواهد کرد که مطمئنا خواسته های کارفرما را نهایتا تامین خواهد نمود و هیچ سازه ای نمیتوان خوب یا بد توصیف نمود.
این کارفرما است که نهایتا نوع سازه را با توجه به محدودیت ها و دلایل دیگر انتخاب خواهد کرد. لذا موارد فوق جنبه مقایسه ای صرف دارد.

 

call
instagram
whatsapp
راه ارتباطی
02147627462
X
ساعت کاری فروشگاه 9 الی 20