کایو

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

این شرکت با توجه به تجارب ارزنده مدیران در زمینه اجرا و آمادگی اجرای پروژه های مختلف عمرانی اعم از فلزی، بتنی، سوله و… در قالب مدیریت پروژه، بر اساس مدیریت مالی، مهندسی خرید، فنی و برنامه زمانبندی و کنترل پروژه در انواع پروژه های ساختمانی را، دارد.
از نمونه ها کار های این شرکت نیز می توانید بازدید تا از کیفیت و خدمات ارائه شده اطمینان حاصل بفرمایید.

call
instagram
whatsapp
راه ارتباطی
02147627462
X
ساعت کاری فروشگاه 9 الی 20