کایو

آموزش و نظارت

آموزش و نظارت عالیه

با توجه به اینکه این شرکت توان لازم برای اجرای تمام پروژه های طراحی شده را ندارد و یا ممکن است بدلیل دوری مسافت، امکان اعزام اکیپ اجرایی را نداشته باشد، آموزش پرسنل اجرایی کارفرما در زمان اجرای اسکلت و نظارت عالیه بر اجرای سیستم سازه ای از خدمات جانبی این شرکت می باشد.
با طراحی و فروش یوبوت تعهد ما نسبت به کارفرمایان تمام نمی شود، در کنار شما هستیم تا سازه ای با کیفیت و فنی داشته باشید.

call
instagram
whatsapp
راه ارتباطی
02147627462
X
ساعت کاری فروشگاه 9 الی 20