جولای 29, 2018
انواع یوبوت

یوبوت در انواع مختلف ( بخش سوم)

استفاده از یوبوت باعث می شود که وزن فونداسیون کاهش پیدا کند. همچنین با یوبوت می توانید مدت زمان ساخت و ساز را کاهش دهید. با […]
جولای 17, 2018
یوبوت

یوبوت در انواع مختلف ( بخش دوم)

یوبوت از پلاستیک بازیافت شده به دست می آید. همانطور که می دانید استفاده از یوبوت در سقف ساختمان ها باعث کاهش مصرف بتن می شود […]
جولای 14, 2018
انواع مختلف یوبوت

یوبوت در انواع مختلف (بخش اول)

همانطور که می دانید از یوبوت برای کاهش استفاده بتن در ساختمان سازی استفاده می شود، یوبوت بسیار سبک است و استفاده از آن برای سقف […]
جولای 7, 2018
ویژگی های یوبوت

ویژگی ها و مشخصه های اصلی یوبوت

ویژگی های ساختاری یوبوت یوبوت سبک و محکم است. یوبوت وزن را در فونداسیون کاهش می دهد. یوبوت باعث تقویت بتن و فلزات به کار رفته […]