استفاده از دال مجوف( توخالی) در ساختمان دارای سابقه طولانی می باشد که در ایران نیز از زمانهای دور جهت دو پوششه کردن سقف بیشتر برای حفظ انرژی استفاده می شده است.تکنولوژی جدید دال های بتنی مجوف ابتدا توسط شرکت hollowcore  آمریکا که بصورت لوله هایی در یک جهت دال و عمدتا بصورت پیش ساخته تولید می شدند مطرح گردید که در ایران نیز کاربردهای فراوانی پیدا کرد .  بعد ها سیستم دال مجوف بتنی دو طرفه توسط سوئیسی ها و دانمارکی ها با قطعات کروی شکل پدید آمد که برای اولین بار شرکت کوبیاکس ایران آنرا اجرایی کرد پس از این سیستم ایتالیایی ها برای رفع برخی معایب سیتم کروی ، قطعات مکعبی را جایگزین آن کرده و با نام سیستم یوبوت  وارد این عرصه گردیدند.